Transport Kraków-Polska-Europa rzadko dokonuje przewozów poza strefę europejskiej wspólnoty celnej, jednak nasi kierowcy są gotowi dowieźć ładunek na przykład na Wschód. Transport mebli z Krakowa na Ukrainę nie jest dla nas niczym nowym. Taryfy celne również ulegają zmianie, zwłaszcza przy przewozie towarów spoza unii celnej do Polski. Tutaj również warto sprawdzać oficjalne strony rządowe.