Do EFTA należą także kraje leżące w Europie, ale nienależące do Unii Europejskiej, np. Islandia, Norwegia i Szwajcaria. Z nimi również istnieje wolność celna, choć nie w takim stopniu jak w przypadku państw unijnych. Cłami objęte są przede wszystkim produkty żywnościowe. Aktualną bazę stawek celnych tych państw można znaleźć na stronach rządowych, także w języku angielskim (np. www.toll.no). Nasza firma pomaga w razie potrzeby przy wyliczeniu niezbędnego cła i pokrywa wszelkie opłaty na koszt Klienta.